Stofferingsservice Duindoorn

 

Alle appartementen in Duindoorn zijn nog niet instap klaar en moeten dus nog voorzien worden van vloerafwerking. Hügge voorziet de bewoners van Duindoorn in deze behoefte. Kies je een vloer van Hügge dan weet jij in ieder geval zeker dat de uitgekozen ondervloer en de vloer voldoen aan de strenge gestelde eisen voor vloerverwarming en contactgeluid.

 

Welke afname opties heb ik?

Wil je een vloer afnemen via Hügge, dan heb je twee verschillende afname opties, namelijk;

  • Volledig ontzorgd: Hier geef je Hügge de sleutel en zij regelen dat jouw vloer zo snel mogelijk na de oplevering geïnstalleerd is. Dit maakt verhuizen natuurlijk een hele prettige ervaring!
  • Zelf leggen: Heb jij of ben jij die handige ‘oom’ die zelf alles kan? Geen probleem! Hügge zorgt ervoor dat de door jou gekozen vloer in je woning komt te liggen inclusief ondervloer en plinten zodat jij zelf aan de slag kan met het leggen.

 

Wanneer kan ik mijn vloer kiezen?

Nadat een appartement aan jou is toegewezen, je dossier is goedgekeurd en je de huurovereenkomst hebt getekend kan je via het speciale stofferingsportaal een keuze maken. Daarnaast kun jij natuurlijk in de tussentijd via ditzelfde portaal staaltjes aanvragen, een showroomafspraak inplannen of zelfs al een offerte aanvraag doen.

De vloer wordt gelegd door leverancier Hügge.

 

Wie is Hügge?

Hügge is een professionele stoffeerder met expertise in projectmatig werk. Hierdoor kunnen zij snel na oplevering al de appartementen voorzien van een vloer en kan jij snel verhuizen. Een groot voordeel van huren in Duindoorn.

 

Gordijnenservice

Hügge, biedt voor eigen rekening van de huurder, ook een gordijnenservice aan. Voor deze service kan je een afspraak maken in de showroom van Hügge.

 

Kan ik al een kijkje gaan nemen?

Ja dat kan zeker. Onderstaand zie de link naar het stofferingsportaal. In het portaal kan jij alvast virtueel een kijkje nemen of een afspraak plannen in onze showroom.

We begrijpen dat je nieuwsgierig geworden bent, dus neem snel eens een kijkje.

Stofferingsportaal – Duindoorn

 

Showroom

Bezoek hun showroom in Alphen aan den Rijn en bekijk de mogelijkheden in het groot. Klik op hiernaast staande link om een showroom afspraak in te boeken.

 

Vragen?

Heb jij verder nog vragen over de stoffering? Het team van Hügge staat voor jou klaar! Neem contact op via info@hugge.nl of bel naar 085 303 61 69

Upholstery service Duindoorn

All apartments in Duindoorn are not yet ready to move in and therefore still need to be finished with flooring. Hügge meets this need for the residents of Duindoorn. If you choose a floor from Hügge, you can be sure that the selected subfloor and the floor meet the strict requirements for underfloor heating and impact sound.

 

What purchase options do I have?

If you want to purchase a floor through Hügge, you have two different purchase options, namely;

– Completely unburdened: Here you give Hügge the key and they will arrange for your floor to be installed as soon as possible after delivery. This naturally makes moving a very pleasant experience!

– Do it yourself: Do you have or are you that handy ‘uncle’ who can do everything himself? No problem! Hügge ensures that the floor you choose is installed in your home, including subfloor and skirting boards, so that you can get started with the installation yourself.

 

When can I choose my floor?

After an apartment has been assigned to you, your file has been approved and you have signed the rental agreement, you can make a choice via the special upholstery portal. In addition, you can of course request samples via this same portal, schedule a showroom appointment or even request a quote.

 

The floor is laid by supplier Hügge.

 

Who is Hügge?

Hügge is a professional upholsterer with expertise in project work. This allows them to provide all the apartments with a floor soon after completion and you can move quickly. A major advantage of renting in Duindoorn.

 

Curtain service

Hügge also offers a curtain service at the tenant’s own expense. You can make an appointment for this service in the Hügge showroom.

 

Can I go take a look  at the floors already?

Yes, that is certainly possible. Below you will find the link to the upholstery portal. You can take a virtual look in the portal or schedule an appointment in our showroom. We understand that you have become curious, so take a quick look.

Upholstery portal – Duindoorn

 

To ask?

Do you have any further questions about the upholstery? The Hügge team is ready for you! Contact info@hugge.nl or call 085 303 61 69